Angebote Transit

P5 P7 Transit Capri - V4 / V6 - Kupplungsdruckplatten
Kupplungsautomat / Kupplungsdruckplatte im vereinfachten Austausch für
17m / 20m / 26m '64 - '72
Capri V4 -8'72
Transit V4 mehr...
Stirnradsatz V4
Für P4, P5, P6, P7, Capri, Granada, Transit I mehr...
P5 / P7 / Transit und Capri V4 / V6 - Kupplungsscheiben
Reibscheibe im vereinfachten Austausch für

P5 P7 17m / 20m `64 - 72
Capri V4 Transit V4 mehr...